« terug naar vorige pagina

Praktijkfolder

Praktijkfolder Van Teeffelen & Lutken-van Mierlo

Van Teeffelen & Lutken-van Mierlo

Telefoon: 0162-428382

Spoed: 428382 toets 1
Receptenlijn: 428382 toets 2
Assistente: 428382 toets 3

Huisartsen
De heer M.E.J.M. Van Teeffelen
Mevrouw P.O.E.M. Lutken-van Mierlo
Mevrouw A.W. Wulms

Praktijkondersteuners
Yolanda Leijten-van den Berg (POH somatiek / ouderenzorg)                                                                                                                                                  Marcel Jacobs (POH- somatiek / ouderenzorg)                                                                
Mieke de Kater (POH GGZ)
Danijela Vasilic (POH GGZ)

Assistentes
Hanneke van den Bergen
Nicole Trommelen                                                                                                                                                                                                                          Cindy Peters  

 

Spoedgevallen
Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!
Spoedlijn praktijk: 0162-428382 toets 1

Voor spoedgevallen buiten de openingstijden kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost Oosterhout: 0162-435000.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Wegens lunchpauze is de praktijk van 12.30 tot 13.30 uur gesloten en uitsluitend voor spoed bereikbaar.

Afspraak maken

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten.
De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Spreekuur op afspraak:
Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Wij werken alleen op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u de praktijk bellen op werkdagen tussen 8.00 en 12.00 uur (telefoon: 0162-428382, keuzetoets 3).

Terugbelspreekuur:
Voor eenvoudige vragen en het bespreken van uitslagen kunt u ook gebruikmaken van het telefonisch spreekuur. U geeft dit door aan de assistente waarna u door de huisarts of de assistente wordt teruggebeld.

Huisbezoek:
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, bijvoorbeeld omdat u te ziek bent, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken.
De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.
In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter, daarom gaat de voorkeur er altijd naar uit om u in de praktijk te ontvangen.

 

Avond-, nacht- en weekenddienst

De waarneming ’s avonds, ’s nachts, in het weekend en op erkende feestdagen is geregeld door de Huisartsenpost Oosterhout.
Deze dienst is bedoeld voor SPOEDGEVALLEN die NIET kunnen wachten tot de volgende werkdag.
U dient altijd telefonisch een afspraak te maken.

Adres Huisartsenpost Oosterhout

Pasteurlaan 9a, 4901 DH Oosterhout
Telefoon: 0162-435000

 

Waarneming

Tijdens onze afwezigheid (vakantie, nascholing en dergelijke) wordt de praktijk waargenomen door onderstaande praktijken:

Huisartsenpraktijk Kerklaan & Peeters: Pasteurlaan 9b, tel. 0162-471999
Huisartsenpraktijk De Lange & Van Dongen: Pasteurlaan 9b, tel. 0162-471800
Huisartsenpraktijk Haverkamp & Bastick: Werkmansbeemd 2, tel. 0162-457772
Huisartsenpraktijk Steltenpool & Brouewrs: Werkmansbeemd 2, tel. 0162-426420

Via een advertentie in Weekblad Oosterhout of via het antwoordapparaat hoort u naar welke praktijk u kan bellen.
De verdeling is gemaakt door middel van het alfabet, de eerste letter van uw achternaam.

 

Praktijkondersteuning

Mensen met een chronische ziekte hebben recht op een goede begeleiding, ondersteuning en medische behandeling, zodat zij een zo goed mogelijk leven kunnen leiden. Onze praktijkondersteuner (Somatiek), Yolanda Leijten begeleidt mensen met lichamelijke chronische aandoeningen zoals diabetes mellitus (suikerziekte), astma/COPD en cardiovasculair risico. Zij geeft voorlichting over het ziektebeeld en begeleidt de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl. Samen met Hanneke van den Bergen, assistente, heeft Yolanda ook extra aandacht voor de ouderen van de praktijk.

Mieke en Jolanda zijn onze praktijkondersteuners GGZ. Na verwijzing door de huisarts kunt u bij een van beide terecht voor psychische klachten. Tijdens de intake schat Mieke of Jolanda in of ze u zelf behandelen of doorverwijzen. Zij hebben een ruime behandelervaring en uitgebreide kennis van doorverwijsmogelijkheden in de regio.
Gesprekken met de praktijkondersteuner GGZ vallen onder huisartgeneeskundige zorg en worden geheel vergoed.

 

Assistentie

Wanneer u de praktijk belt staat de assistente u als eerste te woord. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het terugbelspreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente terecht voor:

 • Eerste hulp bij ongelukken
 • Hechtingen verwijderen
 • Herhaalrecepten
 • Meten van de bloeddruk
 • Oren uitspuiten
 • Reizigersadvisering en vaccinaties
 • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • Urine- en bloedcontrole
 • Wondcontrole
 • Wratten aanstippen
 • Zwachtelen