« terug naar vorige pagina

Heeft iedereen beroepsgeheim in de praktijk?

Ja, zowel de artsen als de assistentes hebben een eed afgelegd tot geheimhouding van alles wat hen ter ore is gekomen.

Zelfs uw vragen over uw meerderjarige kinderen zullen dus niet beantwoord worden.